توضیحات:

یک اتاق مناسب برای کودک و نوجوان می تواند نقش بسیار مهمی در روحیه و رفتار او ایفا کند. یک پوستر دیواری با طرح های مخصوص کودکان به همراه رنگ های شاد و با نشاط بهترین گزینه برای این امر باشد.

طرح کودک bp1138

دسته: پوسترویژه اتاق کودک


وارد کردن اندازه

برای خرید محصول ابتدا اندازه را به سانتی متر وارد نمایید

5 سانتی متر به ارتفاع خود اضافه نمایید
5 سانتی متر به عرض خود اضافه نمایید

انتخاب نوع کاغذ راهنمای انواع کاغذ ها